2016.02.29.
K.G.WEEKLY NEWS No.841

K.G.WEEKLY NEWS No.841(2016.2.29)を発行しました。

■3/1 関西学院大学主催 シンポジウム 地域に元気を:大学がつなぐイノベーション
■ASTRO-H 打ち上げ成功 平賀純子・理工学部准教授らが参画

K.G. WEEKLY NEWS No.841PDFリンク