2008.09.12.
AO入試出願状況

9月12日現在の出願状況をお知らせします。

文学部   28名(20名)
社会学部  124名(87名)
法学部   59名(58名)  
 法律学科 38名(39名)
 政治学科 21名(19名)
経済学部   36名(52名)
商学部   115名(73名)
人間福祉学部 84名(125名)  
 社会福祉学科 33名(43名)
 社会起業学科 23名(26名)
 人間科学科 28名(56名)
理工学部  11名(12名)  
 数理科学科 2名
 物理学科 2名(1名)
 生命科学科 2名(4名)
 情報科学科 3名(7名)
 人間システム工学科 2名


( )内は昨年度実績