POLICY

関西学院のスクール・モットーは“Mastery for Service”。一貫教育を通じて社会に貢献する“世界市民”育成を目指す高等部のポリシーを紹介します。

詳細を見る
2017年度全学年共学化

2017年4月、関西学院高等部は全学年共学となり、新しい高等部の歴史が始まります。

詳細を見る
入試情報 図書館 学友会 関西学院高等部同窓会 学校評価 関西学院 創立125周年記念サイト Mobile Site